Loading...
MediRaty 2017-08-21T22:14:03+00:00

Finansowanie usług medycznych – MediRaty

Oferta stworzona wraz z Medical Finance Group Spółka Akcykna, będącą instytucją finansową, która w 2010 roku opracowała i wdraża w placówkach medycznych usługę finansowania i płatności ratalnych MediRaty. Oferta skierowana jest do klientów korzystających z różnego rodzaju zabiegów komercyjnych. Jako specjalistyczna usługa dedykowana branży medycznej jest doskonałym uzupełnieniem systemu świadczeń zdrowotnych i z powodzeniem sprawdza się w sytuacjach gdy oczekiwanie na refundowany zabieg jest zbyt długie lub określona procedura medyczna w ogóle nie jest objęta finansowaniem ze środków publicznych. Usługa jest wdrożona w ponad 300 placówkach stomatologicznych, medycyny estetycznej, wiodących klinikach, sieciach medycznych i szpitalach wielospecjalistycznych. Standardowa procedura uzyskania przez pacjenta finansowania w systemie MediRaty składa się z następujących etapów:

  • Lekarz ustala koszty związane z terapią i prezentuje je pacjentowi
  • Lekarz informuje o możliwości finansowania i płatności w ratach oraz kieruje pacjenta do pracownika rejestracji placówki
  • Rejestratorka wysyła maila do MFG SA z danymi pacjenta (imię, nazwisko, dane kontaktowe, ustalony koszt terapii)
  • MFG SA kontaktuje się z pacjentem, któremu umożliwia szybkie przeprowadzenie weryfikacji zdolności kredytowej, indywidualnych warunków finansowania i spłaty a po ich akceptacji przez pacjenta przygotowuje odpowiednia umowę do podpisania i wysyła ją do klienta kurierem
  • MFG SA informuje placówkę medyczną o każdym etapie procesu drogą mailową
  • MFG SA po otrzymaniu podpisanej przez klienta umowy, wykonuje przelew na konto placówki i wysyła informację o dokonanym przelewie do placówki i klienta
Placówka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonych przez MFG SA pożyczek. Oferta składana pacjentowi jest bezpłatna i niezobowiązująca do skorzystania z niej. MFG SA akceptuje każdy dokumentowany dochód pacjenta (również umowy o dzieło i zlecenie). Dzięki wypracowanemu modelowi, podejście do wyliczania zdolności kredytowej jest z zasady korzystniejsze niż w większości banków. Oferta finansowania jest korzystna głównie z uwagi na celowość pożyczki i fakt że środki przelewane są bezpośrednio na konto placówki medycznej